Головна » 2019 » Грудень » 30

Fotospomienka na to, ako sme sa pripravovali na konferenčný program pri príležitosti 25. výročia slovenského oddelenia a 5. výročia českého oddelenia na Filologickej fakulte Užhorodskej národnej univerzity.

Переглядів: 237 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

To je názov videa, ktoré v rámci predmetu rétorika pripravila Naďa Lohojda zo 4. ročníka. S dovolením autorky si ho môžete pozrieť aj Vy.

Inšpirujte sa a nahrajte tiež. Môžete sa prihlásiť do súťaže lektorátov slovenského jazyka a získať pobyt v rámci letnej školy Studia Academica Slovaca.

Переглядів: 187 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

Rozmýšľate o tom, ako využijete poznatky o slovenčine v pracovnom uplatnení? Prihláste sa na krátkodobú stáž v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Získate jedinečnú príležitosť pracovať s odborníkmi-lingvistami na Slovensku.

Informácie sú dostupné na http://www.juls.savba.sk/staz.html

Переглядів: 154 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Studia Academica Slovaca – centrom pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  ponúkajú jednosemestrálny štipendijný študijný program Slovakistické štúdiá na letný semester akademického roka 2019/2020. Študijný pobyt je výrazom podpory Slovenska študentom na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí.

Po konzultácii s katedrou slovenskej filológie boli v tomto roku navrhnuté dve študentky:

Marta Zajlo (4. ročník) a Anastasija Semenova (2. ročník).

Prajeme úspech vo výberovom konaní.

Переглядів: 156 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

Vyučovanie nemusí prebiehať len v učebniach. V predmete kultúrne reálie Slovenska sme sa vybrali do galérie na Županatskom námestí (http://bokshaymuseum.com.ua). Obrazy Ladislava Medňanského a Jozefa Teodora Moussona, maliarov žijúcich a tvoriacich aj na Slovensku, sa stali inšpiráciou na zoznámenie sa ukrajinských študentov so slovenským výtvarným umením. Bolo pre mňa potešením počúvať študentov na seminári, keď o dojmoch z obrazov hovorili. 

foto

Переглядів: 166 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

Milí kolegovia, milí študenti,

som profesorka Jana Kesselová a prichádzam z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Od 1. septembra 2019 pracujem na Katedre slovenskej filológie Filologickej fakulty ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. Vo vedeckej práci sa orientujem na výskum morfológie súčasnej slovenčiny, osvojovanie si reči deťmi v ranom veku a didaktiku vyučovania slovenského jazyka.

Teším sa na spoluprácu s Vami J.

Moja webová stránka: http://kesselova.unipo.sk

foto

Переглядів: 191 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019