Každý rok je tu veľmi veľa ľudí, ale dnes tu ani niet kde stáť. Sála je preplnená. Stojíme tu hore, aby sme mohli všetko dobre vidieť, ale neviem, či sa nám to podarí, lebo záujemcov stále pribúda. Aha, aj títo chlapci, čo stoja pred nami, prišli sem podporiť svoju kamošku. 

18:00 – začíname, filologická fakulta je presná, ako vždy. Na chvíľku nastalo ticho, až zrazu zaznel hlasný potlesk, to sa na javisku objavujú moderátori dnešného večera a vyhlasujú dnešný program. Otvára ho dekan fakulty Jurij Bidziľa. Po jeho vystúpení sa opäť objavujú moderátori a o chvíľu sa začína skutočná ... Читати далі »
Переглядів: 672 | Додав: Slofikaf | Дата: 29.04.2012 | Коментарі (0)

Nepochybujem o tom, že Veľká noc je najsvetlejší rodinný sviatok. Je to sviatok odpustenia a viery v najlepšiu budúcnosť. Toto všetko som uvidela na výstavke, kde sa všetky exponáty týkali Veľkonočnej tematiky.

Na výstavke som sa stretla zo známymi a inými študentmi katedry slovenskej filológie. Urobili pre mňa peknú prehliadku, boli tam nádherné veľkonočné vajíčka, rôzne výšivky, kompozície, šperky. Moje kamarátky sa nezdržali a kúpili aj niečo pre seba.

Páčilo sa mi tam veľa vecí. Dívajúc sa na usmiate tváre iných ľudí, pokojn ... Читати далі »

Переглядів: 671 | Додав: Slofikaf | Дата: 09.04.2012 | Коментарі (0)

Prešov – mesto splnenia študentských snov. Pre ukrajinských študentov je to ako druhý domov. Aspoň raz v priebehu štúdia na Katedre slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity má každý študent možnosť ísť na študijný pobyt do jedného z najkrajších slovenských miest a vychutnať si opravdivý študentský život na prešovskom internáte.

Tento mesiac sme rovnakú možnosť mali aj my, študentky piateho ročníka. Pre niekoho to bolo druhýkrát, pre niekoho tretí, niekto sa tu na začiatku cítil ako v cudzine, ale kvôli teplej atmosfére, ktorá tam panovala, sa všetko rýchlo zmenil ... Читати далі »

Переглядів: 649 | Додав: Slofikaf | Дата: 03.04.2012 | Коментарі (0)

Každoročne študenti slovakisti štvrtého ročníka majú prax, a to nie hocijakú, po prvýkrát predstúpia pred žiakov v inej role – ako učitelia. Tento rok nebol výnimkou, študenti jeden mesiac od 6. februára po 6. marec praxovali v užhorodskej základnej škole č. 4, kde svoje doterajšie znalosti slovenského jazyka a literatúry vysvetľovali žiakom od 5. do 11. ročníka. Veľkým pomocníkom študentov v tejto vôbec neľahkej profesii bol skúsený dlhoročný učiteľ zo Slovenska Jaroslav Gál. Práve on im vysvetľoval, ako sa vžiť do roly učiteľa, byť prísny ale zároveň aj vtipný, ako za 45 minút naučiť 30 žiakov novej téme. ... Читати далі »

Переглядів: 592 | Додав: Slofikaf | Дата: 03.04.2012 | Коментарі (0)

Čo je to učiteľská práca? Nad touto otázkou sa každý človek zamýšľal aspoň raz v živote. Aspoň raz, sediac v lavici na hodine, by chcel stáť na mieste učiteľa a učiť deti. Keď som sa ja učila v škole, myslela som si, že byť učiteľkou je to najkrajšie v živote. Z jednej strany to bolo preto, lebo moja babička a môj dedko boli učitelia a vždy mi rozprávali o svojom povolaní. Žartovali, že okrem svojich vlastných dvoch detí a troch vnukov majú ešte desiatky alebo stovky detí, ktoré učili a vychovávali a ktorým často aj nahrádzali vlastných rodičov. A najkrajšou odmenou pre nich bolo to, že žiaci na nich nikdy nezabudli. Vždy ich navštevovali, aj keď moji starí rodičia boli už dávno na dôchodku a bývalí žiaci dávno skončili školu, sami odviedli svoje deti do prvej triedy mestských škôl. Moja mama, ktorá je tiež učiteľka, hovorí, že učiť žiakov je umenie. Nie každý človek môže byť dobrým učiteľom a pedagógom, ale len ten, kto naozaj m ... Читати далі »

Переглядів: 552 | Додав: Slofikaf | Дата: 03.04.2012 | Коментарі (0)

21. marca 2012 Katedru slovenskej filológie UžNU navštívil riaditeľ Storožnickej ZOŠ Volodymyr Ohar. Počas stretnutia s vedúcou katedry prof. Svitlanou Pachomovovou zhodnotili výsledky doterajšej spolupráce i vyhliadky jej prehĺbenia. A zlepšovať je naozaj čo. Aj keď sa Storožnica nenachádza v centre, ale na okraji mesta, práve tamojšia škola sa môže popýšiť bohatými tradíciami i tým, že ako prvá na Zakarpatsku začala s výučbou slovenčiny a mala prvého učiteľa zo Slovenska (Emil Dzvoník). Výsledkom stretnutia bolo podpísanie dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania – pedagogickej praxe študentov, organizovania spoločných odborno-metodických podujatí, prípravy učebníc a študijných príručiek, výmeny skúseností učiteľov slovakistov atď.
Переглядів: 577 | Додав: Slofikaf | Дата: 29.03.2012 | Коментарі (0)

Ani sa nám nechce veriť, ale štyri a tri štvrte roka pôsobenia generálneho konzula Slovenskej republiky v Užhorode Mariána Sládečka ubehli ako jeden deň. Prinajhoršom ako jeden mesiac. A je to tu: 24. februára 2012 sa pán Marián stretol v hoteli Užhorod na rozlúčkovej recepcii so svojimi priateľmi a známymi z celého Zakarpatska. Hostí prišlo naozaj mnoho. Veď každý chcel podať ruku a poďakovať človeku, ktorý toľko urobil pre slovensko-ukrajinské vzťahy. Zakarpatci nezabúdajú. Cenia si jeho profesionalitu, čestnosť, ľudskú dôstojnosť a zmysel pre spravoslivosť, ktorá sa z ulice Lokoty 4 s jeho menom šírila po našom kraji, ale aj ďalej, po celej západnej Ukrajine. Potvrdzujú to početné vyznamenania, medaily, čestné uznania, spomienkové predmety, ktoré si M. Sládeček odnáša domov a ktoré mu budú ... Читати далі »

Переглядів: 565 | Додав: Slofikaf | Дата: 28.03.2012 | Коментарі (0)

V tieto nádherné jarné dni, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, takto symbolicky aj nám zjavuje nový talentovaný básnik  Heorhij Miasyščev, študent-slovakista, poetická duša a proste milý mladík.

 Táto slávnosť sa udiala v Zakarpatskej oblastnej knižnici, v ktorej sa už tradične konajú literárne večierky. Štud ... Читати далі »
Переглядів: 647 | Додав: Slofikaf | Дата: 28.03.2012 | Коментарі (0)

Spomienky na Prešov (a vcelku aj na Slovensko)
Prešov nás privítal s dvermi dokorán. Na prvý pohľad sme sa doň zamilovali. Je to veľmi útulné, tiché a krásne mesto. Všetky uličky vedú na nádherné hlavné námestie, uprostred ktorého stojí mohutná dominanta – Konkatedrála svätého Mikuláša. Veže gotického kostola sa týčia vysoko k nebu a je ich vidieť aj z vysokoškolského areálu. In ... Читати далі »
Переглядів: 629 | Додав: Slofikaf | Дата: 28.03.2012 | Коментарі (0)