Десять причин, чому варто вивчати словацьку мову й літературу в УжНУ

  1. Словаччина – наш найближчий сусід: з вікон університету видно її територію.
  2. Нас поєднує історія, традиції, звичаї, культура, релігія, адже протягом тисячоліття Закарпаття разом із Словаччиною входило до спільних державних утворень.
  3. У нас спільні генетичні корені: в Закарпатті живе словацька національна меншина, а в Словаччині – українська.
  4. Словаччина – ключ від шенгенських воріт, через які можна вступити до спільного європейського простору.
  5. Наші студенти упродовж року вивчають також сучасну чеську мову.
  6. Студенти-словакісти УжНУ мають можливість мінімум один семестр навчатися в словацьких університетах.
  7. Наші студенти проходять у Словаччині мовно-ознайомчу, діалектологічну та переддипломну практику, а найкращі з них отримують шанс побувати на найпрестижніших мовних курсах у цій країні.
  8. Кафедра словацької філології – молода й динамічна, тут панує демократичний дух. На кафедрі працюють високопрофесійні професори й доценти;  вони є авторами підручників, за якими ви будете навчатися. А велика бібліотека і добре матеріальне забезпечення – запорука отримання якісної європейської освіти.
  9. Ви маєте змогу спробувати себе в різних сферах діяльності: попрацювати вчителем; оволодіти секретами професії перекладача у спеціалістів, які самі є фахівцями послідовного, синхронного, художнього і ділового перекладу; взяти участь у науковому дослідженні; попрацювати над укладанням словника; навчитися азам професії коректора й редактора.
  10. Ви отримаєте шанс поспілкуватися з визначними діячами Словаччини – відомими письменниками, перекладачами, журналістами, політиками, дипломатами, науковцями, акторами.

Кафедра словацької філології УжНУ – єдина в Україні. Тут здобувають освіту не лише словаки, але й представники інших національностей. Кожного року тут навчаються майже 60 студентів. Абітурієнти висловлюють побоювання, що на словацьке відділення приймають лише тих, хто вже знає словацьку мову. Це не так! Упродовж 1-го року навчання студенти проходять інтенсивний нормативний курс словацької мови з лектором словацької мови і культури, який працює на кафедрі за направленням Міністерства освіти Словацької Республіки. Навчання першокурсників завершується  мовно-ознайомчою практикою, що проходить у Словаччині. З 2-го курсу всі базові дисципліни з мови і літератури викладаються словацькою мовою.


10 dôvodov, prečo som prišiel/prišla študovať slovenčinu
na Katedru slovenskej filológie UžNU

Takúto anketu sme urobili medzi prvákmi slovakistami po tom, čo úspešne zvládli prvý semester štúdia. A takéto boli ich odpovede. Domnievame sa, že najspravodlivejšie bude uviesť všetky. Určite viac Vám samotní študenti povedia na Dni otvorených dverí KSF UžNU, ktorý sa bude konať koncom apríla.

1. Chodila som do slovenskej školy a už vtedy som si uvedomila, že tento jazyk ma veľmi priťahuje.
2. Chcem sa zdokonaliť v slovenčine.
3. Chcem viac spoznať tradície, obrady, zvyky Slovákov a byť tak bližšie k Slovensku.
4. Konečne spoznám Slovensko z jeho vnútra v lete tohto roku na praxi.
5. Nikdy som nemala rada čísla, ale milujem sa učiť cudzie jazyky.
6. Slovensko je naším susedom a vedieť jazyk suseda je nutné a dôležité.
7. Môj výber ovplyvnili aj študentky z Katedry slovenskej filológie, ktoré prišli na prax do 21. školy v Užhorode
8. Chcem sa stať dobrou tlmočníčkou a nikde sa tak dobre nenaučím slovenčinu ako na Katedre slovenskej filológie.
9. Ako budúca matka chcem naučiť slovenčinu aj svoje deti.
10. Po skončení štúdia na Katedre slovenskej filológie budem veľmi požadovanou pracovníčkou v hocijakej ukrajinskej firme.
Daniella Trikurová

1. Neviem si vôbec predstaviť, že by som študovala na inej katedre.
2. Máme prednášky v slovenskom jazyku, čo je pre mňa dôležité.
3. Jediná katedra na Zakarpatsku, kde sa učí všetko o slovenskom národe, kultúre a jazyku, aj preto chcem bližšie spoznať kultúru našich susedov. Vďaka štúdiu slovenčiny na Katedre slovenskej filológie môžem lepšie spoznať slovenskú mentalitu a preniknúť hlbšie do zvykov, mravov a obyčají slovenského národa.
4. Rada sa zdokonalím v takom krásnom a ľubozvučnom jazyku ako je slovenčina.
5. Mám možnosť absolvovať stáž na Slovensku.
6. Naučia ma tu, ako sa má správne učiť, tlmočiť a prekladať.
7. Lebo sa mi tu na katedre veľmi páči.
8. Lebo sa mi Slovensko páči ako krajina a páči sa mi slovenská príroda.
9. Vzhľadom na to, že Ukrajina má so Slovenskom spoločné hranice a vzhľadom na to, že Ukrajina je významným obchodným partnerom Slovenska, pokladám za užitočné ovládať slovenský jazyk.
10. Slovensko je síce rozlohou malá krajina, ale za posledné roky zaznamenala výrazný progres vo viacerých sférach, o čom svedčí aj fakt, že je členom viacerých medzinárodných organizácií, ako napríklad EÚ, NATO, OSN, OECD, V4, Schengen, UNESCO. A aj z tohto pohľadu je užitočné študovať slovenský jazyk a slovenskú kultúru.
Antonina Čobaľková

1. Môj dedko je Slovák, preto chcem poznať svoje korene hlbšie.
2. Chcem sa naučiť slovenský jazyk, pretože sa mi veľmi páči.
3. Môžem voľne komunikovať so zahraničnými študentmi.
4. V budúcnosti chcem žiť a pracovať na Slovensku.
5. Môžem viac spoznať slovenskú kultúru, tradície a odovzdávať ich druhým.
6. Možnosť sa učiť na slovenských univerzitách.
7. V lete môžem ísť na prax a zlepšiť svoje jazykové znalosti.
8. Možnosť sa priblížiť k Európe, pretože Slovensko je v EÚ.
9. Možnosť sa zúčastniť rozličných tradičných podujatí a sviatkov.
10. Katedra slovenskej filológie je veľmi profesionálna, kolektív prednáša na vysokej úrovni.
Ivan Anisimov

1. Rozmanitosť v mojom živote.
2. Dobrá príležitosť si pekne zarobiť na život.
3. Štúdium v zahraničí.
4. Túžby po novom.
5. Možnosť čítať texty geniálnych slovenských spisovateľov a básnikov v origináli.
6. Slovenčina je veľmi príjemný jazyk.
7. Je to jazyk, s ktorým je spojený celý môj život.
8. Na katedre je pohodlne ako u seba doma.
9. Priateľská atmosféra.
10. Cesta k dokonalosti
Kamila Kaliničová

1. Doplnkové príležitosti. Viem, žiadny cudzí jazyk nikdy neublížil, pretože rozširuje obzor našich možností v živote. Nikto z nás nevie, čo nám táto znalosť môže priniesť zajtra.
2. Zvýšenie „hodnoty" na trhu práce. Na dnešnom konkurenčnom trhu práce môže byť rubrika „aké cudzie jazyky viete?" Teraz existuje mnoho medzinárodných spoločností a firiem, ktoré spolupracujú s inými krajinami.
3. Cvičenie pamäti. Čím viac budeme pracovať s pamäťou, tým lepšie bude fungovať. V čase informačnej spoločnosti ako nikdy doteraz potrebujeme dobrú pamäť, môžeme si ju trénovať v štúdiu cudzích jazykov.
4. Počúvanie hudby. Je pekné pochopiť, čo spieva obľúbený slovenský spevák! A piesne sú zrazu zaujímavejšie, keď pri ich počúvaní rozumieme tomu, čo sa spieva.
5. Sledovanie slovenských filmov bez prekladu.
6. Komunikovanie s miestnymi obyvateľmi na dovolenke. Ľahko sa môžeme dohovoriť alebo niečo zistiť, počas zájazdu budeme vedieť, čo sprievodca hovorí, nestratíme sa, ľahko môžeme nájsť miesto, ktoré nás zaujíma, a nakoniec lepšie spoznáme krajinu, ak budeme hovoriť s jej obyvateľmi.
7. Čítanie odbornej literatúry. Ak ju budem čítať v slovenskom origináli, prinesie mi to cenné informácie a pomôže v ďalšom štúdiu i práci.
8. Rozšírenie okruhu komunikácie v internete. Znalosť slovenského jazyka nám pomôže nájsť si zaujímavých priateľov a rozšíriť okruh známych, takže náš život sa stne farebnejším.
9. Výborná príležitosť, ako si zarobiť. Ak poznáme slovenčinu, môžeme prekladať odbornú literatúru, prednášky, listy, referáty, články, dokumenty a iné materiály.
10. Život je fascinujúci. Takmer každý má záľubu, ktorá prináša životne zaujímavé a vzrušujúce momenty. Takým vynikajúcim koníčkom je – naučiť sa cudzí jazyk.
Beata Tovtová

1. Pretože sa chcem zdokonaľovať.
2. Lebo sa mi veľmi páči tento jazyk.
3. Lebo ma očarili tradície slovenského národa, kultúra a celé Slovensko.
4. Chcem pracovať ako učiteľka a zanechávať po sebe niečo čisté a dôstojné na ceste života.
5. Chcem vychovať nové spoločenstvo, novú kultúru a novú budúcnosť.
6. Pretože chcem šíriť kultúru nielen svojho jazyka, ale aj slovenského.
7. Pretože mám možnosť poznať svet a cestovať Európou.
8. Chcem spojiť svoj budúci život s týmto jazykom.
9. Chcem zmeniť svoj život a vyskúšať niečo nové.
10. Viem, že nikto za mňa moju cestu neprejde, moje dielo neurobí, hviezdu moju nezapáli – preto si chcem sama tvoriť svoj život.
Oleksandra Buchtojarová

1. Chcem sa naučiť jazyk našich susedov a na UžNU mám takú možnosť.
2. Chcem vedieť všetko o kultúre a obyčajach Slovenska.
3. Budem mať možnosť cestovať a poznať aj iné európske krajiny.
4. Slovenčina je jedným z najmelodickejších slovanských jazykov.
5. Chcem obohatiť a zdokonaliť svoju slovnú zásobu ešte jedným slovanským jazykom.
6. Chcem šíriť kultúru Slovenska.
7. Chcem sa najlepšie naučiť slovenčinu a aby aj moje deti ju dobre poznali.
8. Chcem pomáhať ľudom, ktorí poznajú len jeden jazyk, sa porozumieť.
9. Páči sa mi, že slovenčinu nás učí predstaviteľ slovenskej kultúry.
10. Chcem spojiť svoj budúci život s týmto jazykom.
Anastasia Buchtojarová

1. Naučím sa cudzí jazyk.
2. Budem nezávislá a samostatná v určení si svojich osobných cieľov.
3. Budem mať viac študijných možností.
4. Budem žiť v medzinárodnom prostredí.
5. Získam nové skúsenosti a spoznám ľudí z celého sveta.
6. Zvýši sa moje poznanie a chápanie slovenskej kultúry.
7. Získam novú perspektívu pochopenia svojej vlastnej kultúry.
8. Spoznám nové aktivity, ktoré by som nemohla spoznať na iných fakultách.
9. Zdokonalím si komunikačné schopnosti, pretože budem v kontakte s ľuďmi z rôznych oblastí.
10. Získam lepšie možnosti pre svoje budúce povolanie.
Tatiana Bachramovová

1. Мám záujem naučiť sa rôzne jazyky.
2. Myslím, že v našich časoch je veľmi dobré, keď človek vie niekoľko rôznych jazykov, to umožňuje nájsť si dobré povolanie.
3. Slovensko je naším západným susedom, s ktorým máme veľa spoločného a je dobré poznať jazyk nášho suseda.
4. Na Katedre slovenskej filológie je veľa kvalifikovaných učiteľov, ktorí dávajú študentom dobré znalosti.
5. Možnosť naučiť sa rôzne jazyky: slovenčinu, staroslovienčinu, latinčinu, angličtinu alebo nemčinu.
6. Študenti z našej katedry mávajú prax na Slovensku.
7. Možnosť takmer jeden semester sa učiť na slovenskej vysokej škole.
8 . Lebo v budúcnosti chcem byť tlmočníčkou a prekladateľkou.
9 . Keď som bola malá, môj dedko mi spieval slovenské pesničky a rozprával mi slovenské rozprávky. Takže ešte odmalička som sa chcela naučiť slovenský jazyk.
10. Moja mama mi dala meno na počesť jej najlepšej kamarátky Dariny, ktorá žije na Slovensku. Preto sa chcem naučiť slovenčinu a nájsť si na Slovensku mnoho priateľov.
Darina Žyrková

1. Učím sa slovenčinu, pretože sa mi tento jazyk veľmi páči.
2. Pretože na Zakarpatsku žije veľa Slovákov a chcem ich rozumieť.
3. Pretože Slovensko sa nachádza blízko pri Ukrajine a Slováci a Ukrajinci veľa komunikujú.
4. Pretože chcem cestovať na Slovensko a musím poznať jazyk, ktorým sa tam hovorí.
5. Pretože chcem poznať veľa jazykov.
6. Pretože mám známu v 2. ročníku a tá mi rozprávala, že Katedra slovenskej filológie je najlepšia a je na nej veľmi zaujímavo.
7. Pretože slovenský jazyk sa mi páči najviac zo všetkých slovanských jazykov.
8. Moja triedna učiteľka mi poradila Katedru slovenskej filológie.
Miroslava Jasinková

1. Vždy som mala záujem o kultúru a zvyky Slovákov.
2. Vždy mi učitelia hovorili, že mám jazykové schopnosti.
3. Nemám rada matematiku.
4. Moja mamička mi denno-denne hovorila, aký je slovenský jazyk pekný a podobný nášmu.
5. Od prvých slov som si obľúbila tento melodický jazyk.
6. Myslím si, že slovenský jazyk je veľmi perspektívny v našom kraji.
7. Chcem byť dobrou tlmočníčkou , a preto sa snažím skúmať rôzne jazyky.
8. Chcem spoznať slovenský kraj a ľudí.
9. Viem, že Slovensko je perspektívnou krajinou, pretože sa nachádza v EÚ.
10. Chcem pracovať na Slovensku a rozvíjať ukrajinsko-slovenské vzťahy. Dúfam, že sa moje túžby splnia.
Antonina Račkulinec

Prečo študujem slovenčinu? To je veľmi dôležitá otázka, ktorú mi moji kamaráti dávali aspoň 100-krát.
Prvé, čo chcem povedať, že matematika a fyzika nikdy neboli mojimi obľúbenými predmetmi. Vždy, keď bola hodina matematiky, som lietala niekde v nebi a aspoň 100-krát som pozerala na hodinky. Učiteľka mi vždy hovorila: „Karina, kde si? Vráť sa na zem!” Táto hodina bola veľmi dlhá a pre mňa nezvládnuteľná. Ale musím povedať, že som nemala rada ani literatúru, pretože naša učiteľka vždy na hodine rozprávala sa o svojom synovi a svojej rodine a chcela ho vydať za niektorú z nás. To tiež bolo niečo hrozné.
Po druhé, nechcela som byť ako iné dievčatá a študovať angličtinu, lebo si myslím, že to nie je perspektívne. Každý rok ich z univerzít vychádza aspoň dvesto a nemajú kam ísť.
Po tretie, slovenčina sa mi zdala veľmi zaujímavá a neobyčajná, aj keď niektoré slová znejú vtipne a neobvykle pre naše uši.
Po štvrté, páči sa mi aj to, že mám možnosť navštíviť Slovensko a komunikovať s rôznymi zaujímavými ľuďmi, ktorí by ma niečomu naučili.
Po piate, chcem spoznať slovenskú mentalitu a ľudí.
Po šieste, študujem slovenčinu, pretože dúfam, že to bude pre mňa perspektívne. Slovensko je už v Európskej únii a má bezpečnú podporu.
Po siedme, toto oddelenie je veľmi priateľské a to sa mi najviac páči, pretože študovať je jednoduchšie, keď spolu s tebou študujú tvoji priatelia, ktorí ti vždy pomôžu v ťažkej chvíli.
Ôsme je to, že naše kultúry sú podobné a je pre mňa zaujímavé porovnávať zvyky a tradície našich národov.
Po deviate, moji rodičia tiež chceli, aby som študovala slovenčinu. Hovoria, že mám jazykové schopnosti a: „Koľko jazykov človek pozná, toľkokrát je človekom.”
Napokon chcem povedať, že aj keď moji priatelia nechápu, prečo som si vybrala túto cestu, som veľmi šťastná, že som urobila taký výber, pretože som si obľúbila tento jazyk a chcem s ním spojiť svoj život.
Karina Černec