13. 1. 2022 sa Katedra slovenskej filológie na podnet Generálneho konzula SR Pavla Pánisa v spolupráci s lektorkou slovenského jazyka Janou Kesselovou zúčastnila na rokovaní za okrúhlym stolom. Centrálnou otázkou bolo vyučovanie slovenského jazyka v školách Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí poskytol finančnú podporu na investičné náklady. Cieľom je zlepšiť materiálne podmienky na výučbu slovenčiny.

Переглядів: 11 | Додав: Slofikaf | Дата: 18.01.2022 | Коментарі (0)

22. 12. 2021 sme v Mukačeve opäť. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip, Generálny konzul SR v Užhorode Pavol Pánis a lektorka slovenského jazyka Jana Kesselová doniesli deťom a učiteľom slovenčiny vianočný darček – učebnice slovenského jazyka Krížom-krážom. Ďakujeme Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za ich zabezpečenie. Deťom želáme chuť do učenia.

Переглядів: 10 | Додав: Slofikaf | Дата: 18.01.2022 | Коментарі (0)

Na pozvanie riaditeľa školy a učiteľky slovenského jazyka pani Svitlany Motrinec 9. decembra 2021 navštívila lektorka slovenského jazyka Jana Kesselová a doc. Lesia Budnikova 20. školu v Mukačeve. Deti zahrali vianočnú hru v krásnej slovenčine. Teší nás, že škola má záujem učiť slovenský jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Переглядів: 8 | Додав: Slofikaf | Дата: 18.01.2022 | Коментарі (0)

30. novembra 2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie grantového projektu 0494/UA/2021 Podpora vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

 

Переглядів: 52 | Додав: Slofikaf | Дата: 05.12.2021 | Коментарі (0)

V zborníku Slovenčina ako cudzí jazyk v škole nájdete nápady a aktivity, ako urobiť vyučovanie slovenčiny zaujímavé, ale aj efektívne. Zborník vyšiel vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pod záštitou Generálneho konzulátu SR v Užhorode.

Переглядів: 50 | Додав: Slofikaf | Дата: 21.11.2021 | Коментарі (0)

Odporúčame Vám prečítať si článok Natálie Toločko pre InfoPost.Media s fotografiami z osobného archívu pani Elmíry Pylyp a Jany Dudaš.

Переглядів: 21 | Додав: Slofikaf | Дата: 21.11.2021 | Коментарі (0)

Docent Martin Klimovič nám 4. novembra 2021 ukázal, ako možno v škole rozvíjať pisateľské schopnosti žiaka, ktoré zodpovedajú jeho prirodzeným komunikačným potrebám.

Переглядів: 67 | Додав: Slofikaf | Дата: 08.11.2021 | Коментарі (0)

4. -- 6. októbra 2021 sa uskutočnili Dni slovenskej kultúry na Katedre slovakistiky Užhorodskej národnej univerzity. Mgr. Jozef Mergeš, PhD., predstavil slovenskú filmovú tvorbu a slovenčinu v súčasnej mediálnej komunikačnej sfére.

Переглядів: 68 | Додав: Slofikaf | Дата: 11.10.2021 | Коментарі (0)

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., predstavila Hupsov šlabikár a metódu práce s ním učiteľom a študentom učiteľstva v školách Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. 

Переглядів: 100 | Додав: Slofikaf | Дата: 10.09.2021 | Коментарі (0)

1 2 3 ... 13 14 »