Milí študenti, milí absolventi slovakistiky,

rozmýšľate, kde sa po štúdiu slovakistiky môžete uplatniť? Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave ponúka zaujímavú prácu.

Переглядів: 29 | Додав: Slofikaf | Дата: 03.02.2020 | Коментарі (0)

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a milí študenti,

Solomia nám pripravila novoročný vinš, s potešením Vám ho sprostredkúvam. Autorom básne s názvom V znamení vinša je pán docent František Ruščák.

Do nového roka všetkým kolegom a kolegyniam, študentkám a študentom prajem hlavne zdravie, spokojnosť a radosť v osobnom živote.

Vinš si môžete vypočuť tu: vinš 2020.

 

Переглядів: 31 | Додав: Slofikaf | Дата: 31.12.2019 | Коментарі (0)

Fotospomienka na to, ako sme sa pripravovali na konferenčný program pri príležitosti 25. výročia slovenského oddelenia a 5. výročia českého oddelenia na Filologickej fakulte Užhorodskej národnej univerzity.

Переглядів: 33 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

To je názov videa, ktoré v rámci predmetu rétorika pripravila Naďa Lohojda zo 4. ročníka. S dovolením autorky si ho môžete pozrieť aj Vy.

Inšpirujte sa a nahrajte tiež. Môžete sa prihlásiť do súťaže lektorátov slovenského jazyka a získať pobyt v rámci letnej školy Studia Academica Slovaca.

Переглядів: 26 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

Rozmýšľate o tom, ako využijete poznatky o slovenčine v pracovnom uplatnení? Prihláste sa na krátkodobú stáž v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Získate jedinečnú príležitosť pracovať s odborníkmi-lingvistami na Slovensku.

Informácie sú dostupné na http://www.juls.savba.sk/staz.html

Переглядів: 28 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Studia Academica Slovaca – centrom pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  ponúkajú jednosemestrálny štipendijný študijný program Slovakistické štúdiá na letný semester akademického roka 2019/2020. Študijný pobyt je výrazom podpory Slovenska študentom na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí.

Po konzultácii s katedrou slovenskej filológie boli v tomto roku navrhnuté dve študentky:

Marta Zajlo (4. ročník) a Anastasija Semenova (2. ročník).

Prajeme úspech vo výberovom konaní.

Переглядів: 23 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

Vyučovanie nemusí prebiehať len v učebniach. V predmete kultúrne reálie Slovenska sme sa vybrali do galérie na Županatskom námestí (http://bokshaymuseum.com.ua). Obrazy Ladislava Medňanského a Jozefa Teodora Moussona, maliarov žijúcich a tvoriacich aj na Slovensku, sa stali inšpiráciou na zoznámenie sa ukrajinských študentov so slovenským výtvarným umením. Bolo pre mňa potešením počúvať študentov na seminári, keď o dojmoch z obrazov hovorili. 

foto

Переглядів: 28 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019 | Коментарі (0)

Milí kolegovia, milí študenti,

som profesorka Jana Kesselová a prichádzam z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Od 1. septembra 2019 pracujem na Katedre slovenskej filológie Filologickej fakulty ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. Vo vedeckej práci sa orientujem na výskum morfológie súčasnej slovenčiny, osvojovanie si reči deťmi v ranom veku a didaktiku vyučovania slovenského jazyka.

Teším sa na spoluprácu s Vami J.

Moja webová stránka: http://kesselova.unipo.sk

foto

Переглядів: 36 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019

Uplynulú stredu našu katedru navštívil ďalší popredný literárny vedec zo Slovenska. Tentoraz ním bol doc. Jozef Brunclík z Katedry slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Témou jeho prednášky, ktorú si pripravil pre študentov a pracovníkov našej katedry, bola jedna z osobností slovenskej katolíckej moderny - Ján Motulko. Dôležitou súčasťou bolo priblíženie dobovej dynamickej politicko-spoločenskej situácie, ktorá Motulkovi - ako mnohým iným - viackrát výrazne (až osudovo) skrížila cestu. Počas Druhej svetovej vojny ho zaviedla aj na Ukrajinu.

Переглядів: 158 | Додав: Slofikaf | Дата: 17.05.2019 | Коментарі (0)

Uplynulú stredu študenti prvého ročníka spolu s niekoľkými pedagógmi katedry navštívili zámok v Mukačeve. Návštevu miestny sprievodca obohatil veľmi zaujímavým výkladom. Za výbornú organizáciu exkurzie ďakujeme docentke Jusipovej. 

Переглядів: 93 | Додав: Slofikaf | Дата: 14.04.2019 | Коментарі (0)

1 2 3 ... 10 11 »