Колектив кафедри словацької філології досліджує тему „Актуальні проблеми сучасної славістики", співпрацюючи з науковцями Києва, Львова, Братислави, Пряшева та Банської Бистриці. При кафедрі працює лексикографічний колектив, який укладає словацько-український перекладний словник, між кафедральний ономастичний семінар. Про високий науковий рівень кафедри свідчить те, що наші викладачі виступають опонентами на захисті кандидатських і докторських дисертацій як в Україні, так і за кордоном, працюють головами ДЕК в інших університетах, рецензують підручники, видають монографії. Усе це підпорядковано єдиній меті – служити науці, готувати сучасних спеціалістів, розвивати дружні міжетнічні та міжнародні стосунки в інтересах обох сусідніх країн – України та Словаччини.

Наукові конференції та семінари

Жовтень 1999 – 8-а Всеукраїнська ономастична конференція з міжнародною участю

2001 – Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури: міжнародна конференція

Жовтень 2002 – Перспективи розвитку словакістики в Україні: з міжнародний семінар

Жовтень 2004 – Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури: міжнародна конференція

Жовтень 2005 – Слов’янські літературні мови і діалекти в Україні: стан і перспективи дослідження: розширений Пленум Наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» НАН України

Листопад 2006 – Віртуальний інститут словакістики: міжнародна конференція

Листопад 2008 – Словацька мова – ключ від шенгенської брами: міжнародний семінар

Квітень 2009 – 13-а Всеукраїнська ономастична конференція з міжнародною участю

Травень 2009 – Словацька мова в Україні як іноземна: міжнародний семінар

Наукові проекти

2005 – лексикографічні параметри українсько-словацького словника юридичної термінології

2006 – Віртуальний інститут словакістики

2008 – Словацька мова – ключ від шенгенської брами

2010 – Словаччина – Україна: елімінація мовних бар’єрів

Монографії, словники та навчальні посібники працівників кафедри

МЕДВІДЬ-ПАХОМОВА С.М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах. Монографія. – Ужгород, 1999.- 248 с.

МЕДВІДЬ-ПАХОМОВА С.М. Екстралінгвальні  фактори в контексті розвитку слов’янських антропосистем: Навчальний посібник із спецкурсу. - Ужгород: УжНУ, 2003. - 72 с.

ПАХОМОВА С.М. Історія російської антропонімії: Навчальний посібник до спецкурсу. - Ужгород, 2006. - 78 с.

Пахомова С . М. (у співавт.). Ономастика Полісся. – Київ: Кий, 1999.

Пахомова С., Джоганик Я. Словацька мова. – Ужгород: Видавництво «Графіка», 2008. – 472 с.

Пахомова С., Джоганик Я. Словацкий язык. – Ужгород-Свидник, 2010. – 480 с.

Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник. - Львів, Видавництво "Світ", 2005. - ХLVIII + 703 с.

ЧУЧКА П. П. Антропонімія Закарпаття. – Ужгород, 2008. – 672 с.

Юсип-Якимович Ю.В. Моделювання системи звуконаслідувальної лексики.

Семантика. Фонетика. Словотвір. Монографія. – Ужгород: Гражда, 2006. –  214 с.

Юсип-Якимович Ю.В. Ономатопоетична лексика українських говорів Карпат: семантична, фонетична, словотвірна структура  та похідність. Монографія. – Ужгород: Гражда, 2007. –  254 с.

Юсип-Якимович Ю.В. Історія Словаччини. Підручник для студентів слов”янських відділень філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Автор-упорядник тексту – доцент кафедри словацької філології Юсип –Якимович Ю.В.- Ужгород: Ужгородський національний університет, 2007. – 250 с.

Юсип-Якимович Ю.В. Старослов"янська мова. Модульний курс. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів, рекомендований МОН України. – К.: Знання, 2009. – 280 с. (У співавторстві з О. В.Шимко).

Ліхтей Т. В. Штурівська ґенерація романтиків і українська література: Навчальнийпосібник для студентів філологічного факультету. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. – 59 с.

Буднікова Л. Т. Сучасна словацька юридична термінологія. Навчальний посібник. – Ужгород, 2007. – 170 с.

Džoganík, J.: Epické impresie. Monografia. Užhorod, Vydavnyctvo Mystecka Linija 2006,208 s.

Džoganík, J.: Z dejín slovenskej literárnej kritiky. Obdobie romantizmu. Študijná príručka. Užhorod, Vydavnyctvo Mystecka Linija 2002, 67 s.

Наукові збірники

Studia Slovakistica, вип. 1: Паростки української словакістики / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2001. – 108 с.

Studia Slovakistica, вип. 2: Перспективи розвитку словакістики в Україні / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – 232 с.

Studia Slovakistica, вип. 3: Магічне світло імені / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – 292 с.

Studia Slovakistica, вип. 4: Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2004. – 218 с.

Studia Slovakistica, вип. 5: Українсько-словацькі діалоги. Літературознавство. Історія / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія: 2004. – 218 с.

Studia Slovakistica, вип. 6: Слов’янські акорди / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2006. – 108 с

Studia Slovakistica, вип. 7: Віртуальний інститут словакістики / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2007. – 228 с.

Studia Slovakistica, вип. 8: Ювілей / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2008. – 427 с.

Studia Slovakistica, вип. 9: Ономастика. Антропоніміка / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – 356 с.

Studia Slovakistica, вип. 10: Ономастика. Топоніміка / Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – 464 с.