Основні навчальні дисципліни

1 курс

 • Нормативний курс сучасної словацької літературної мови;
 • Сучасна словацька літературна мова: фонетика;
 • Вступ до мовознавства;
 • Вступ до літературознавства;
 • Вступ до слов’янської філології;
 • Вступ до спеціальності;
 • Старослов’янська мова;
 • Історія Словаччини;
 • Народознавство Словаччини;
 • Історія української культури;
 • Іноземна мова;
 • Латинська мова;
 • Історія світової літератури;
 • Фізичне виховання;
 • Мовно-ознайомча практика (у Словаччині).

2 курс

 • Сучасна словацька літературна мова: лексикологія та словотвір;
 • Історія словацької літератури: давня література, просвітництво, класицизм, романтизм;
 • Усна народна творчість;
 •  Лінгвокраїнознавство Словаччини;
 • Словацька діалектологія;
 • Філософія;
 • Історія України;
 • Психологія;
 • Іноземна мова;
 • Історія світової літератури;
 • Сучасна українська мова;
 • Історія української літератури;
 • Цивільна оборона;
 • Фізична культура;
 • Курсова робота з суч. слов. мови;
 • Діалектологічна практика (словацькі села на Закарпатті, Словаччина).

3 курс

 • Сучасна словацька літературна мова: морфологія;
 • Історія словацької літератури: реалізм, міжвоєнний період;
 • Історія словацької культури;
 • Чеська мова;
 • Теорія і практика перекладу;
 • Історична граматика словацької мови;
 • Історія словацької літературної критики;
 • Орфоепічний практикум;
 • Економічна теорія;
 • Основи екології;
 • Історія світової літератури;
 • Валеологія. Охорона здоров’я дітей;
 • Сучасна українська мова;
 • Курсова робота з історії словацької літератури;
 • Перекладацька практика.

4 курс

 • Сучасна словацька літературна мова: синтаксис;
 • Стилістика і культура мови;
 • Історія словацької літературної мови;
 • Методика викладання словацької мови і літератури;
 • Основи риторики і ораторського мистецтва;
 • Історія словацької літератури: повоєнний період;
 • Політологія;
 • Правознавство;
 • Релігієзнавство;
 • Педагогіка;
 • Безпека життєдіяльності і охорона праці;
 • Логіка;
 • Інформ. та метод. застос. комп. техніки при виклад. шкільного курсу;
 • Соціологія;
 • Курсова робота з Д/С;
 • Педагогічна практика (СШ №21).

5 курс

 • Теорія літератури і основи естетики;
 • Актуальні проблеми сучасної словацької літератури;
 • Загальне мовознавство;
 • Професійна етика;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Педагогічна практика (СШ №21);
 • ереддипломна практика (Пряшівський університет);
 • Дипломна робота;
 • НДРС.

Дисципліни спеціалізації:

3 курс

 • Переклад текстів ділового стилю;
 • Орфографічний практикум;
 • Економічна термінологія сучасної словацької мови.

4 курс

 • Історія антропосистем слов’янських мов;
 • Дитяча література;
 • Юридична термінологія сучасної словацької мови;
 • Проблеми перекладу в світлі словацько-української інтерференції;
 • Проблеми усного (синхронного) перекладу;
 • Порівняльна граматика слов’янських мов.

5 курс

 • Актуальні проблеми словацького назвотворення;
 • Етика перекладача;
 • Методи і прийоми лінгвістичних досліджень;
 • Проблеми художнього перекладу;
 • Теорія і методологія літературознавчих досліджень;
 • Теорія і методологія мовознавчих досліджень;
 • Словацька  поезія в дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин;
 • Словацька пунктуація.

Практика:

Мовно-ознайомча (керівник – доц. Л.Т.Буднікова). Після першого курсу студенти проходять обов’язкову мовно-ознайомчу практику в Словаччині, що дає можливість їм вільно спілкуватися в словацькомовному середовищі, застосовуючи ті теоретичні знання, які протягом року вони отримували в університетських аудиторіях.

Діалектологічна (керівник – викл. О.Л.Мадяр). Після другого курсу студенти збирають та опрацьовують діалекти словацької мови в Словаччині, а в місцях компактного проживання словаків на території Закарпатської області.

Перекладацька (керівник – доц. Т. В. Ліхтей). Починаючи з 3 курсу, студенти пробують свої сили як перекладачі на зустрічах підприємців, на міжнародних семінарах, конференціях, презентаціях. Свої художні переклади вони публікують у збірнику "Між Карпатами і Татрами”.

Педагогічна (керівник – доц. Ю. В. Юсип-Якимович). Цей вид практики наші студенти 4 та 5 курсів проходять в Ужгородській школі № 21 з словацькою мовою навчання. Тут вони мають можливість проводити уроки з словацької мови і літератури, а також спілкуватися з вчителями з Словаччини, котрі працюють тут.

Переддипломна. Студенти 5 курсу протягом останнього семестру навчання проходять місячне стажування в Пряшівському університеті, упродовж якого працюють в наукових бібліотеках, завершуючи роботу над дипломними та магістерськими дослідженнями.