Головна » Архів матеріалів

Pondelok 26.09.2016 mal na Filologickej fakulte slávnostný nádych. Niet sa čo čudovať. Po troch mesiacoch rekonštrukčných prác sa otvárala učebňa číslo 427, Kabinet slovakistiky. Rekonštrukcia bola financovaná z výťažku zo zbierky medzi pracovníkmi Generálneho konzulátu SR v Užhorode konanej v júli 2016 a vďaka podpore honorárneho konzula SR vo Veľkom Bereznom pána Oleha Adamčuka.  

Переглядів: 130 | Додав: Slofikaf | Дата: 04.10.2016 | Коментарі (0)

V piatok 23.09.2016 sme na Katedre slovenskej filológie privítali predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a riaditeľku právneho odboru Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Stretnutie zorganizovala generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová a všetci členovia Katedry slovenskej filológie.  

Počas viachodinového stretnutia sa hovorilo o možnostiach doplnkového štúdia slovenského jazyka a literatúry pre učiteľov primárneho vzdelávania na Ukrajine, financovania prepracovaného 3. vydania vysokoškolskej učebnice slovenského jazyka v ukrajinčine a o projekte nového slovensko-ukrajinského výkladového slovníka, ktorý je viac ako z polovice dokončený.  

Predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. sa na záver stretnutia pozdravil s vyše 30 študentmi Katedry slovenskej filológie. V učebni č. 436, kde sa študenti zhromaždili, sa otvorila aj diskusia ohľadom práce ÚSŽZ. Študenti so slovenskými koreňmi sa zaujímali o možnosti získať štatútu Slováka žijúceho v zahraničí. Na konkrétne otázky študentov reagovala JUDr. Andrea GROSZOVÁ, riaditeľka právneho odboru ÚSŽZ.

Переглядів: 222 | Додав: Slofikaf | Дата: 04.10.2016 | Коментарі (0)

 

V termíne od 04. do 08. júla 2016 sa študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili letných praxí na Slovensku v Spišskej Kapitule. Ich zážitky a dojmy si môžete prečítať po kliknutí na nadpis článku. 

Переглядів: 181 | Додав: Slofikaf | Дата: 05.09.2016 | Коментарі (0)

V letnom semestri akademického roka 2015/2016 sa trojica študentov 4. ročníka zúčastnila 4-mesačného semestrálneho pobytu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci programu slovakistické štúdiá sa naši študenti mohli na SAS-e (Studia academica slovaca) stretnúť so študentmi-slovakistami z celej Európy, kde pôsobia lektoráty slovenského jazyka a kultúry. 

Po kliknutí na nadpis článku si môžete prečítať dojmy a zážitky priamych aktérov stáže, študentov. 

Переглядів: 285 | Додав: Slofikaf | Дата: 02.06.2016 | Коментарі (0)

Dňa 28.apríla 2016 sa v priestoroch hotela Praha v Užhorode konala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Jazyky národnostných menšín v ukrajinsko-slovenskom pohraničí. Na jej organizácii sa okrem iných dôležitých partnerov podieľala aj Katedra slovenskej filológie.  

Переглядів: 236 | Додав: Slofikaf | Дата: 29.04.2016 | Коментарі (0)

V pondelok 25.apríla 2016 sa v študovni Krajskej knižnice Fedira Potušňaka v Užhorode uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti 15. výročia alamanchu Miž Karpatamy i Tatramy, ktorý redakčne a odborne vedie členka Katedry slovenskej filológie doc. Teťana Lichtej. 

Переглядів: 291 | Додав: Slofikaf | Дата: 26.04.2016 | Коментарі (0)

V dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa pri príležitosti 20. výročia od vzniku Katedry slovenskej filológie uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s účasťou hostí zo Slovenska, Čiech a Ukrajiny. 

 

Переглядів: 251 | Додав: Slofikaf | Дата: 26.04.2016 | Коментарі (0)

V zimnom semestri akademického roka 2015/2016 absolvovali 3 študentky štvrtého ročníka našej katedry študijný pobyt na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ich dojmy a zážitky si môžete prečítať po kliknutí na nadpis článku. 

 

Переглядів: 215 | Додав: Slofikaf | Дата: 21.03.2016 | Коментарі (0)

Мілан Растислав Штефанік – найвизначніший інтелектуал словацького народу, блискучий вчений у галузі астрономії, після закінчення Карлового університету він працював у Паризькій лабораторії, у складі наукових експедицій побував у різних куточках планети. Під час 1-ї світової війни – льотчик, військовий, дипломат. Він був одним із натхненників і активним діячем, що стояв біля джерел утворення 1-ї Чехословацької Республіки, найдемократичнішої країни свого часу, її частиною був і наш край у 1919-1938 рр. 

Якщо ж говорити про культурних діячів Словаччини, то тут, безперечно, заслуговує на вшанування письменник і журналіст Богуш Носак-Незабудов, який написав «Листи з незнайомої країни до Л.» (1843), перекладені моєю колегою Тетяною Ліхтей, в яких він з великою приязню писав про українців, їх потяг до знань, культуру. «Хто говорить про українців як про народ низької культури, той бреше», – такого висновку дійшов письменник у результаті знайомства із закарпатцями.

Переглядів: 198 | Додав: Slofikaf | Дата: 25.02.2016 | Коментарі (0)

Katedra slovenskej filológie si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Slovenský jazyk a literatúra v zrkadle prekladu, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.04.2016 v Užhorode. 
 

Pozvánku, prihlášku spolu s formálnymi požiadavkami na úpravu rukopisov nájdete po kliknutí na hornú lištu tohoto článku. 

Svoje prihlášky môžete posielať do 01.04.2015 na adresu: kaf.slov.uznu@gmail.com 

 

Tematické okruhy konferencie

 

  1. · Aktuálne otázky  teórie a praxe prekladu
  2. · Terminológia a preklad
  3. · Sociokultúrne a pragmatické aspekty prekladu
  4. · Lexikálne, gramatické a štylistické aspekty  prekladu
  5. · Umelecká literatúra v zrkadle prekladu
  6. · Ukrajinsko-slovenské ukrajinsko-slovanské literárne vzťahy
  7. · Bilingválna slovanská lexikografia

 

Vedecká konferencia je zameraná na problematiku teórie prekladu, prekladateľskej praxe ako aj na ukrajinsko-slovenské vzájomné literárne vzťahy.

Cieľom konferencie je  kvalitný vedecký dialóg v siedmych sekciách, ponúkajúcich najnovšie poznatky v oblasti výskumu vedeckých pracovníkov z Ukrajiny, Slovenska a iných krajín.

Výstupom z konferencie je recenzovaný zbroník Studia slovakistica 16.

 

 

Переглядів: 632 | Додав: Slofikaf | Дата: 22.02.2016 | Коментарі (0)

« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »