Головна » Архів матеріалів

Milí kolegovia, milí študenti,

som profesorka Jana Kesselová a prichádzam z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Od 1. septembra 2019 pracujem na Katedre slovenskej filológie Filologickej fakulty ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. Vo vedeckej práci sa orientujem na výskum morfológie súčasnej slovenčiny, osvojovanie si reči deťmi v ranom veku a didaktiku vyučovania slovenského jazyka.

Teším sa na spoluprácu s Vami J.

Moja webová stránka: http://kesselova.unipo.sk

foto

Переглядів: 72 | Додав: Slofikaf | Дата: 30.12.2019

Uplynulú stredu našu katedru navštívil ďalší popredný literárny vedec zo Slovenska. Tentoraz ním bol doc. Jozef Brunclík z Katedry slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Témou jeho prednášky, ktorú si pripravil pre študentov a pracovníkov našej katedry, bola jedna z osobností slovenskej katolíckej moderny - Ján Motulko. Dôležitou súčasťou bolo priblíženie dobovej dynamickej politicko-spoločenskej situácie, ktorá Motulkovi - ako mnohým iným - viackrát výrazne (až osudovo) skrížila cestu. Počas Druhej svetovej vojny ho zaviedla aj na Ukrajinu.

Переглядів: 187 | Додав: Slofikaf | Дата: 17.05.2019 | Коментарі (0)

Uplynulú stredu študenti prvého ročníka spolu s niekoľkými pedagógmi katedry navštívili zámok v Mukačeve. Návštevu miestny sprievodca obohatil veľmi zaujímavým výkladom. Za výbornú organizáciu exkurzie ďakujeme docentke Jusipovej. 

Переглядів: 117 | Додав: Slofikaf | Дата: 14.04.2019 | Коментарі (0)

2. apríla našu katedru navštívila Mgr. Martina Jakubcová, doktorandka na Katedre sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie Univerzity Palackého v Olomouci. (Nielen) našim študentom ponúkla zaujímavú prednášku na tému Antropológia a antropológovia: Úvod do jednej z vied o človeku. 

Переглядів: 105 | Додав: Slofikaf | Дата: 10.04.2019 | Коментарі (0)

V sobotu 15. decembra sa časť študentov a pedagogického zboru vybrala na exkurziu do Košíc.

Переглядів: 174 | Додав: Slofikaf | Дата: 17.12.2018 | Коментарі (0)

V stredu 7. novembra naši pracovníci a študenti absolvovali ďalekú cestu, aby na školách v Chuste (Prvá a Štvrtá škola) a v Koločave (Prvá škola) prezentovali možnosti štúdia Slovakistiky a Bohemistiky na našej katedre.

Переглядів: 138 | Додав: Slofikaf | Дата: 09.11.2018 | Коментарі (0)

V pondelok a utorok (24.-25.9) našu katedru navštívili pracovníci Slovenskej akadémie vied, literárni vedci Vladimír Barborík a Radoslav Passia. Našim študentom ponúkli dve prednášky, ako aj literárnokritický seminár. Program ukončila neformálnejšia beseda o literárnej kritike, redaktorskej práci, no najmä o literatúre ako takej.

Переглядів: 147 | Додав: Slofikaf | Дата: 28.09.2018 | Коментарі (0)

Studia Academica Slovaca – tri slová, dvadsaťdva písmen a nespočetné množstvo spomienok. Chcela by som vrátiť čas späť do nádhernej Bratislavy, do bohatého vzdelávacieho, kultúrneho aj vlastivedného programu, ktorý nám ponúkli organizátori, ale najprv k dobrým ľuďom, s ktorými som sa vďaka letnej škole SAS 2018 mala možnosť zoznámiť a stráviť tri nezabudnuteľné týždne.

Переглядів: 196 | Додав: Slofikaf | Дата: 16.09.2018 | Коментарі (0)

12. septembra generálny konzul SR Miroslav Mojžita osobne odovzdal nové vydania učebníc slovenského jazyka študentom prvého ročníka slovakistických štúdií. Ďakujeme za podporu a novým študentom prajeme veľa vytrvalosti pri štúdiu.

Переглядів: 180 | Додав: Slofikaf | Дата: 13.09.2018 | Коментарі (0)

V dňoch 2. až 9. júla sa pre študentov prvého a druhého ročníka uskutočnila tradičná letná prax na Slovensku.Tohto roku sme vďaka výraznej finančnej pomoci, sprostredkovanej Generálnym konzulátom SR v Užhorode (resp. osobou generálneho konzula Miroslava Mojžitu), mohli vycestovať pomerne ďaleko - až do Nitry, významného mesta na západnom Slovensku. S úspešnou realizáciou praxe takisto významne pomohli Ing. Eva Machavová, riaditeľka ŠD Zobor; doc. Jana Pekarovičová a pracovný kolektív jazykového centra Studia Academica Slovaca; ďalej prepravné spoločnosti Daniel Čupa - BUS TRANS a Eurobus, ako aj Jaroslav Reichel a Denis Angelmaier. Ďakujeme!

    

Переглядів: 343 | Додав: Slofikaf | Дата: 10.07.2018 | Коментарі (0)

« 1 2 3 4 ... 11 12 »